Kontakter

Bryggor

Ansökan om Bryggplats

Kontaktpersoner för bryggverksamheten

Felanmälan vägbelysning

När du upptäcker att en gatubelysning är sönder är vi tacksamma om du mejlar belysning.mv@gmail.com. Ange rätt adress när du anmäler felet.

Viltvård

Ring Bo om du har problem eller frågor om vilda djur!
Bo Hallberg
Tel 070 3945835

Kontakta föreningarna

Ditt meddelande kommer skickas vidare till ansvarig för din fråga/synpunkt