Välkommen

Här finner du information om Margretelunds Väg- och Villaägareföreningar och deras verksamheter.  Medlemskap i Vägföreningen är obligatorisk för alla fastigheter i området. Anslutning till Villaägareföreningen är frivillig men krävs till exempel för att få möjlighet till en bryggplats. Läs mer här.

Länkar:

Registrera din e-postadress
Ditt ansvar som medlem 

Protokoll från årsmöten 2024

Frivilliga sökes!

MVF har fått skänkt grus och matjord för iordningsställande av området runt den nya fisktrappan vid Vattenparken. Vi samlar frivilliga krafter lördagen 13/4 kl 10:00 som kan hjälpa till att skotta ut materialet. Vi bjuder på grillkorv och dricka!

Vill ni vara med och hjälpa till? Meddela MVF ordförande på niklas.sander@netnordic.com. Medtag gärna skottkärra och skyffel. Väl mött! 

Årsmöten den 18 april 2024

Den 18 april 2024 är det dags för årsmöten. Vi håller som vanligt till i Tråsättraskolans matsal. Margretelunds vägförening (MV) börjar kl. 19.00. Margretelunds villaägareförenings (MVF) årsmöte tar vid direkt efteråt.

Välkomna!

Nya bryggrindar på Fiskartorpet och Sätraäng

Sätraängsbryggan

Nu är arbetet med att byta grindar på bryggorna vid Sätraäng och Fiskartorpet klart. Grindarna är av samma typ som redan fanns monterad på Spjutvägenbryggan. Grindarna är tillverkade i aluminium och har en längre livslängd än galvade dito.  

Fiskartorpsbryggan

I samband med grindbytet monterades även nya mothåll för elskåpen. Det återstår fortfarande lite småfix, bland annat ska nya livbojar sättas upp. Nästa steg blir att installera och implementera det nya låssystemet Iloc, vilket kommer ske inom kort. Mer information kommer!

Medlemsavgift för 2024 i MVF

För dig med båtplats är den obligatoriska medlemsavgiften på 200kr redan betald. Den ingick i den totala avgiften på fakturan för båtplatsen.

För dig som inte har båtplats, men som också vill vara medlem, kostar det 200kr per fastighet/år och betalas in på plusgiro 54630-9 (ange fastighetsbeteckning)

Påminnelse att betala båtplatser

MVF styrelse vill påminna om att deadline för att betala båtplatser för säsongen 2024 är den 1 mars. Det är kö till våra båtplatser, önskar ni behålla platsen även detta år är det viktigt att betalning kommer in i tid. Vid utebliven betalning riskerar platsen att tilldelas annan person i kön, detta sker efter den 15 mars (se Bryggförordningen §4.2). 

Har ni inte fått någon faktura? Kontakta hamnkapten Matts Lager via mattslager1@gmail.com och uppdatera era kontaktuppgifter.

Motioner till årsmötet - deadline 29/2

Vill du lämna in en motion till Villaägareföreningens (MVF) årsmöte ska detta ske senast den 29 februari. Motionen/förslaget till MVF skickas till styrelsens ordförande, via mail niklas.sander@netnordic.com eller via brev till Margretelunds Villaägareförening, c/o Niklas Sander, Sabelvägen 14, 184 60 Åkersberga.

Vill du lämna in en motion till Vägföreningens (MV) årsmöte ska detta ske senast den 29 februari. Skicka mail till ordforande.mv@gmail.com eller brev till Margretelunds Vägförening, c/o Kjell Johansson, Rödbosundsvägen 49, 184 60 Åkersberga.


Årsmötet äger rum den 18 april 2024, mer information och kallelse kommer. 

Nu är vi i gång med arbetet att rädda gäddan!

Vintern närmar sig med stormsteg

Nu när vintern är på ingång så är det extra viktigt att vi alla tänker på att inte lämna soptunnorna kvar på vägen. De dagar det inte är tömning så ska de stå på egna tomten. Påminner också om att det inte är tillåtet att parkera på våra smala vägar. Om vi alla hjälps åt så kommer snöröjningen underlättas och bli bättre för oss alla. Läs gärna igenom vad som gäller för dig som medlem under "Ditt ansvar som medlem" ovan.

Avrådan från bad vid Trälhavsbadet

Uppdatering 2023-08-15
Nu ska det vara ok att bada igen. Kommunens senaste vattenprov visar ingen förhöjd bakterienivå.

2023-08-11
Under morgonen grävde NCC av en kabel för inkommande strömförsörjning på Margretelunds reningsverk.

Reningsverket bräddade därför under ca 2 timmar, även om vissa processdelar kunde drivas med reservkraft. 

Som försiktighetsåtgärd kommer skyltar med avrådan från bad att sättas upp vid Trälhavsbadet och en badvattenprovtagning har genomförts av Roslagsvatten.

Avrådan från bad vid Fiskartorpsbadet

Uppdatering 2023-07-27
Kommunens nya vattenprover visar att det är ok att bada igen.

Uppdatering 2023-07-19
Nu avråder kommunen från bad igen pga. bristande badvattenkvalitet.

https://www.osteraker.se/byggabomiljo/arkivbyggabomiljo/nyhetsarkiv/nyheter2023/avradanfranbadvidfiskartorpetisatterfjarden.5.5ec6f725187154713977593.html

Uppdatering 2023-07-13 
Kommunens senaste vattenprov har visat på låga bakterienivåer och det går bra att bada igen.

2023-07-03, uppdatering 2023-07-07
Kommunen avråder från bad vid Fiskartorpsbadet. Kommunens provtagning av badvattenkvalitet visar den 6 juli fortsatt något förhöjda nivåer av bakterier vid Fiskartorpets badplats i Sätterfjärden. De avråder därför just nu från bad vid den badplatsen. Det rör sig inte om en bräddning. Nytt vattenprov togs under torsdagen den 6 juli.
Avrådan från bad vid Fiskartorpet i Sätterfjärden - Österåkers kommun (osteraker.se)

Nu är slutbesiktning på Spjutvägsbryggan klar!

Midsommarafton 

Midsommarfirandet startar kl.14:00 på Trälhavsbadet den 23 juni. Det blir musik, dans och lekar som vanligt.

Midsommarstången klär vi kvällen innan. Samling kl.19:00 vid ängen snett över reningsverket, där vi plockar blommor. Hör gärna av dig om du har björkris, det går åt mycket till midsommarstången. 

Anette Hallberg, MVF 073-536 15 9

Avstängning korsningen Rödbosundsvägen och Trälhavsvägen 

Mellan den 15 maj och den 2 juni kommer Roslagsvatten att stänga av vägen i korsningen Rödbosundsvägen och Trälhavsvägen. All utfart kommer under den tiden att ske genom vårt område. Det kommer inte gå att ta sig med bil till badet. De kommer dock att hålla en passage öppen för gående via Trälhavsvägen.


Protokoll från årsstämman

Nu hjälper vi till att rädda Gäddan!
Samarbetet mellan MVF, Roslagsvatten och Österåkers sport fiske klubb har startas upp i syfte att  underlätta för gäddornas lek vid utloppet vid vattenparken i Sätterfjärden genom röjning av vass och beskärning av en kanal.

Kallelse till årsstämmor för MV och MVF

Torsdagen den 20 april 2023 är det dags för årsstämmor. Välkomna till Tråsättraskolans matsal från kl. 18.00.  Roslagsvattens VD inleder  kvällen med att informera om företagets verksamhet, bl.a. om nybyggnaden av Margretelunds reningsverk. Därefter följer MV:s årsstämma kl. 19.00 och direkt efter det MVF:s.

Bygget av nytt reningsverk förskjuts

Roslagsvatten informerade 2023-03-21 om att bygget av nya reningsverket har försenats i ca sex månader.

Man kan läs om detta på deras hemsida: https://roslagsvatten.se/content/bygget-av-nytt-reningsverk-i-margretelund-forskjuts-i-cirka-sex-manader

Eventuella frågor och funderingar kan skickas till projekt.margretelund@roslagsvatten.se

Anmäl önskemål om nyhetsbrev här:  https://roslagsvatten.se/form/nyhetsbrev-margretelundMedlemsavgift för 2023 i MVF

För dig med båtplats är den obligatoriska medlemsavgiften på 200kr redan betald. Den ingick i den totala avgiften på fakturan för båtplatsen.

För dig som inte har båtplats, men också vill vara medlem, kostar det 200kr per fastighet/år och betalas in på plusgiro 54630-9 (ange fastighetsbeteckning).

Planerade arbeten runt Margretelunds reningsverk den närmaste tiden - info från Roslagsvatten

Under de närmaste veckorna kommer projektet med ett nytt reningsverk i Margretelund att öka aktiviteterna. Det handlar både om förberedelser för etablering på plats i området, men även om trädfällning samt sprängning, grundläggning och uppförande av en ny el-mottagningsstation.

Det innebär ett ökat antal transporter av material på lastbilar både till och från området och arbetsplatsen.

Ett första steg är att genomföra förbesiktning av fastigheter inom inventeringsområdet (inom 75 meter från fastighetsgräns). Fastigheterna kommer att synas både in- och utvändigt före och efter vibrationsalstrande arbeten. Vissa av er kanske redan har fått en liknande syn av Österåkers kommuns entreprenör i samband med ombyggnad av Trälhavsvägen.

Bolaget som genomför besiktningen för Roslagsvattens räkning heter Forcit Consulting. De kommer att kontakta berörda fastighetsägare.

En grov veckosammanfattning är:
• Vecka 5: Forcit Consulting kommer kontakta berörda fastighetsägare (inom 75 meter från vår fastighetsgräns) för besiktning av deras fastigheter. Dessutom med montering av vibrationsmätare där behov av sådan finns. Detta sker före arbeten som kan ge vibrationer.
• Vecka 5: Under tisdag 31 januari kommer det börja levereras byggbodar till arbetsplatsen. Dessa bodar levereras på lastbilar/kranbilar.
• Vecka 5 och framåt: Ett ökat antal dagliga transporter med lastbil av material som bergkross, schaktmassor och byggmaterial på lastbilar både till och från området.
• Vecka 5: Förbättringsåtgärder på slamsilon till befintligt reningsverk. Det byts bland annat en ventil. I samband med detta kommer det att ske ett ökat antal slamtransporter. Det finns också risk att det kan lukta lite under denna tid. Syftet med bytet av ventilen är att minska risken för lukt framöver då den nuvarande ventilen börjar bli sliten.
• Vecka 5-6: Fortsatt arbete med trädfällning längs Trälhavsvägen och inom arbetsområdet.
• Preliminärt vecka 7-9: Sprängningsarbeten vid Trälhavsvägen för den nya el-mottagningsstationen och nya vägen.

Den 28 februari är sista dagen för att lämna in motioner till MVF:s och MV:s årsmöten

Vill du lämna in en motion till Villaägareföreningens (MVF) årsmöte ska detta ske senast den 28 februari.
Motionen/förslaget till MVF skickas till styrelsens ordförande
Via mail  jeagervald@yahoo.se
eller via brev Margretelunds villaägareförening. c/o Jan-Erik Agevald, Badbergsvägen 1, 184 60 Åkersberga

Vill du lämna in en motion till vägföreningen (MV) ska även den lämnas senast den 28 februari till antingen:
ordforande.mv@gmail.com eller via brev Margretelunds vägförening, c/o Kjell Johansson, Rödbosundsvägen 49, 184 60 Åkersberga

God Jul och Gott Nytt År !

Önskar MVF och MV med förhoppning att alla medlemmar får en fin jul och tid att njuta av vårt vackra område.

Parkering på våra vägar

En påminnelse till alla medlemmar att parkering inte är tillåten på våra vägar och grönområden. Vägarna är smala och ger inte utrymme till det. Det är speciellt viktigt nu på vintern för att snö- och halkbekämpningen ska fungera.  Parkering ska ske på den egna fastigheten.

Beslut om vattenverksamhet, Margretelund 1:14

Österåkers kommun bygger en ny gång-och cykelväg samt breddar körbanan längs med Trälhavsvägen från rondellen på Margretelundsvägen fram till Margretelunds reningsverk. I samband med det kommer kommunen att byta ut de trummor som går snett under körbanan på Trälhavsvägen, mellan Valsjöån öster om vägen och Slottskanalen väster om vägen.  

Arbetet kommer till största delen att utgöras av schakt under vägen mellan ån och kanalen.

Arbeten vid hamnen i Margretelund

Roslagsvatten informerar om att de med början under vecka 45 kommer att fälla en del träd i området runt hamnen vid reningsverket i Margretelund. Detta görs för att dels underlätta för en kommande geoteknisk undersökning, dels för att skapa utrymme för projektering och utveckling av avfallshanteringen i hamnområdet.

Mer information om kommande aktiviteter i området runt reningsverket kommer bland annat att presenteras i ett kommande nyhetsbrev.

Vill du också få detta nyhetsbrev? Anmäl dig via denna länk: Nyhetsbrev Margretelund | Roslagsvatten


Gång- och cykelväg längs Trälhavsvägen

I oktober 2022 kommer Österåkers kommun att påbörja arbetet med gång- och cykelväg längs med Trälhavsvägen. Detta kommer att påverka alla som bor längs med vägen samt även alla boende som använder vägen som infart. Arbetet beräknas pågå till hösten/vintern 2023. Även sophanteringen kommer att påverkas för boende längs Trälhavsvägen. Se informationsbrev nedan.

Etablering av byggbodar vid Trälhavsvägen/Rödbosundsvägen

Österåkers kommun har gett ett företag i uppdrag att bredda gång- och körbanan på Trälhavsvägen från rondellen i norr till reningsverket i söder. Arbetena beräknas komma igång under oktober. Företaget har uttryckt önskemål om att under byggtiden ställa bodar på föreningens mark intill pumpstationen vid korsningen Trälhavsvägen/Rödbosundsvägen

Styrelsen har godtagit företagets önskemål med tillägg att platsen omedelbart ska återställas till nuvarande skick efter arbetena. Styrelsen har dokumentera hur platsen ser ut i dag.

Upptagning av sjökablar i Sätterfjärden

Länsstyrelsen har medgett Baltic Offshore Kalmar AB att ta upp gamla sjökablar. Det gäller i vårt område en kabel från en punkt mellan Fiskartorpsbadet och Spjutvägsbryggan över till Tunaområdet ca 100 meter norr om Badholmen. Österåkers kommun har bl.a. gett följande synpunkt i ärendet:

”Landfäste {…} ligger i nära anslutning till två badplatser. Badplatserna besöks frekvent under sommarmånaderna juni-augusti. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer därför att tidpunkten för arbetet i vatten på denna plats bör anpassas för att minimera störningarna för de badande och för att minska risken för negativ påverkan på badvattenkvaliteten.”

Arbete med diken

I slutet av augusti kommer arbete påbörjas med översyn av diken i Rödbosundsområdet, se infobrev.

Information från kommunen angående gång- och cykelväg längs Trälhavsvägen

Österåkers kommun arbetar med projektering av en ny gång- och cykelväg längs med Trälhavsvägen. Byggnationen av GC-vägen sker i samarbete med Roslagsvatten som ska förlägga nya ledningar till det nya reningsverket. Detta kommer att påverka framkomligheten för boende längs Trälhavsvägen. Arbete kommer att pågå framför in- och utfarter längs med Trälhavsvägen under perioden september-22 till och med april 2023. Sophämtningen kommer också att påverkas och kommunen/Roslagsvatten ser över en lösning för att hantera detta.

Jobb för ungdomar!

Vill du som är under 18 år hjälpa till att hålla våra grönområden fina? Och samtidigt tjäna lite extra pengar?

MV erbjuder även detta år ungdomar arbete under sommarlovet med att städa våra bad och grönområden.
Är du intresserad, anmäl till stadning.mv@gmail.com
Ange namn, adress och ålder.
Vi vill ha din anmälan senast den 24 juni 2022. 


Midsommarafton

Midsommarfirandet startatar kl. 14:00 på Trälhavsbadet den 24 juni. Det blir musik, dans och lekar som vanligt.
Midsommarstången klär vi kvällen innan midsommarafton, den 23 juni. Samling för de som vill, kl. 19:00 vid ängen snett över reningsverket. Om det är någon som har mycket björkris över? Kontakta gärna mig, det går åt mycket till midsommarstången. 
Klubbmästare Anette Hallberg, 073-536 15 95

Midsommarfirandet närmar sig .....

Vill du vara med och hjälpa till med att arrangera årets midsommarfirande? Hör gärna av dig till mig!

Mvh Anette Hallberg
Medlemsansvarig och Klubbmästare i MVF

roseanettehallberg@gmail.com

Protokoll från årsstämman i Margretelunds vägförening

Protokoll från årsmötet i Margretelunds Villaägareförening

Årsstämma/Årsmöte 2022

Margretelunds vägförenings årsstämma och Margretelunds villaägareförenings årsmöte äger rum den 28 april i Tråsättraskolans matsal. Vägföreningens möte startar kl 19,00 och villaägareföreningen tar vid när vägföreningens möte är klart. Nedan finns aktuella dokument inför mötena. Välkomna!

Margretelunds villagaägareförenings dokument

Margretelunds vägförenings dokument

Här är länken om du vill följa MV:s möte digitalt:  https://us06web.zoom.us/j/89256115681?pwd=aW5jc0xaSXJLRElhTGRWOUdvdGs4Zz09
Om du inte har Zoom installerad går det att ansluta via webläsaren.
Observera att det endast går att lyssna och att man då inte formellt deltar i mötet. Det kommer varken gå att delta i diskussioner eller att rösta vid mötet.

Reservkraftverk undvek breddning 30/1!
Information från Roslagsvattens VD Christian Wiklund
Hej på er,
Tänkte bara informera om att vi redan haft nytta av ett av våra reservkraftverk. Den 30/1 inträffade ett strömavbrott i Åkersberga där en av våra större pumpstationer, P15 Päronkröken, blev drabbad.
Strömavbrottet varade i ca 1,5 timme. Tack vare vårat nyinstallerade reservkraftverk undvek vi bräddning under strömavbrottet och kunde därmed säkra drift av anläggningen.

Mvh
Christian


Den 28 februari är sista dagen för att lämna in motioner till MVF:s och MV:s årsmöten

 Vill du lämna in en motion till Villaägareföreningens (MVF) årsmöte ska detta ske senast den 28 februari.
Motionen/förslaget till MVF skickas till styrelsens ordförande 
Via mail  jeagervald@yahoo.se
eller via brev Margretelunds villaägareförening. c/o Jan-Erik Agevald, Badbergsvägen 1, 184 60 Åkersberga

Vill du lämna in en motion till vägföreningen (MV) ska även den lämnas senast den 28 februari till antingen:
ordforande.mv@gmail.com eller via brev Margretelunds vägförening, c/o Kjell Johansson, Rödsbsundsvägen 49, 184 60 Åkersberga.

Information angående faktura för båtplats och medlemsavgift för 2022 i MVF

I slutet av januari kommer fakturan för båtplats 2022 att skickas ut via e-post. I den totala avgiften, är även den obligatoriska medlemsavgiften i MVF på 200kr inkluderad.
 För er som inte har båtplats men vill vara medlemmar ändå, kostar det 200kr per fastighet/år och betalas in på plusgiro 54630-9 (ange fastighetsbeteckning).

 Vi önskar er alla en God fortsättning på det nya året!

Förtydligande information angående servitut för bryggor och sjöbod
Med flera nyinflyttade inom MVF’s område, har flera frågor inkommit till styrelsen rörande vad som verkligen gäller för servitut för bryggor och sjöbodar. Frågorna kommer både från de som har servitut, och de som inte har servitut.
Många fastighetsägare som har servitut följer vad som gäller och några gör det inte. Så på förekommen anledning följer här information från byggnadsnämnden för vad som gäller för den som har servitut för brygga och sjöbod på föreningens mark:
  • Arbeten i vatten får inte utföras under perioden 1 april till 31 augusti.
  • Området bredvid och på bryggan får inte privatiseras utan ska vara allemansrättsligt tillgängligt. Bryggan ska därför vara fri från utemöbler och annat som kan ha avhållande effekt på allmänheten.
  • På eller vid bryggan får skyltar eller andra anordningar inte placeras, som hindrar eller avhåller allmänheten från att vara på brygga.
Med vänliga hälsningar Styrelsen för MVF

HAMNTILLSYN AV VÅRA BRYGGOR

 Övervakning av våra bryggor inom Österåker görs på initiativ av försäkringsbolagen under sommarhalvåret. Projektet har fått namnet ”Hamntillsyn” och syftar till att öka närvaron vid våra bryggor för att förhindra eventuella stölder, vandalisering, etc.

 Försäkringsbolaget If skriver på sin hemsida:

” If står bakom projektet Hamntillsyn, ett brottsförebyggande initiativ som lanserats av If, Trygg-Hansa, Svenska Sjö, Atlantica, Team Marin och Securitas och genomförs i samarbete med Larmtjänst. Den branschgemensamma satsningen möjliggör bevakning med väktare på vattenskotrar i svenska småbåtshamnar under sommarhalvåret i syfte att minska förekomsten av båtstölder som i de allra flesta fall utförs av internationella stöldligor.”

Detta innebär att väktare slumpmässigt bevakar våra bryggor via vattenskotrar strax innan skymning. Vet ej med vilken frekvens detta görs.

Vattenskotrar utgår från Österskärs Marina.

 Läs mer på: https://www.if.se/om-if/if-i-samhallet/vardagstrygghet/batstolder

Roslagsvattens arbete med reningsverket

Den 27 september kommer C-Greens OxyPower HTC pilot till Margretelund. Det är en första del i Roslagsvattens pilotprojekt med att framställa biokol av slammet för att bland annat minska på transporter i framtiden. De skrev om detta i ett tidigare nyhetsbrev i våras, och kommer att ta upp vad detta är för något och vad de hoppas på i kommande nyhetsbrev. De närmar sig start av själva pilotprojektet i och med denna första leverans.

Det kommer att ske transporter med långtradare på måndagen den 27 september efter kl 15.00.

Information om Roslagsvattens pågående arbete inom vårt område

Roslagsvatten har påbörjat inbyggnaden av slamhanteringen i Margretelunds reningsverk. Risken för lukt kommer att minska när arbetet väl är slutfört.
Vid pumpstationerna har även arbetet med utbyggnad och installation av dieseldrivna reservgeneratorer påbörjats. Dessa ska automatiskt gå igång vid elavbrott och förhindra breddningar.

Bräddning i Sätterfjärden

Uppdatering 2021-06-02: I dag har Roslagsvatten och Österåkers kommun meddelat att samtliga badvattenprover ligger på godkända nivåer igen i Österåker. Fiskartorpet m.fl. har återhämtat sig från fredagens förhöjda halter. De har även gjort kompletterande provtagning vid Trälhavsbadet som också var godkänt. Proverna togs i måndags. De har även tagit prover idag för uppföljning, men kan släppa på avrådan från bad redan nu.
Uppdatering 2021-06-01: De prov som togs under förra veckan visade på otjänligt vatten. Nya prov togs i gå och svar väntas onsdag eller torsdag. Fortsatt avrådan från bad!
Roslagsvatten har meddelat att på grund av det kraftiga regnet under gårdagen (2021-05-26) så har bräddning skett i Sätterfjärden. Bräddvatten är både dagvatten och vatten från deras pumpstationer. De avråder tillsvidare från bad i Sätterfjärden. Badvattenprover tas idag 27 maj och imorgon 28 maj.

Protokoll från MVF:s årsmöte

Nedan är protokollet från Villaägareföreningens årsmöte.
MVF Årsmöte 2021 protokoll (1).pdf
Skanning_20210507 (5).pdf

Protokoll från MV:s årsmöte

Här finns protokollet från vägföreningens årsmöte

Inställt midsommarfirande

Det traditionsenliga Midsommarfirandet på Trälhavsbadet måste tyvärr ställas in, även i år, p g a rådande pandemi. Vi får sikta på att kunna genomföra friandet, som vanligt, nästa år.

OCH känner man redan nu att man vill vara med och arrangera nästa års midsommarfirande, hör gärna av er till mig.  

Epost roseanettehallberg@gmail.com

Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar!

Med vänliga hälsningar Anette Hallberg

Klubbmästare MVF


Kallelse till årsmöte i Margretelunds villägareförening tisdagen den 27 april 2021 kl. 19.00

Med anledning av risken för smitta av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsmötet 2021 (i likhet med årsmötet 2020) skall genomföras utan fysisk närvaro av medlemmar. Denna möjlighet har skapats genom tillfälliga lagregler.
I Margretelunds villaägareförening kommer årsmötet att ske genom elektronisk uppkoppling via tjänsten Zoom.
Information om inloggning m.m. lämnas nedan efter dagordningen

Kallelse och dagordning
Verksamhetsplan och budget
Årsredovisninig och revisionsberättelse
Information om verksamheten 2020
Valberedningens förslag till MVF styrelse 2021-04-27 (2).pdf
Kallelse till stämma i Margretelunds vägförening
Stämma i Margretelunds vägförening (MV) kommer att äga rum den 28 april kl. 19.00 i Tråsättraskolan.

Liksom förra året så är det ett speciellt läge nu och det är alltid svårt att veta hur man ska göra. Styrelsen har i alla fall valt att genomföra stämman i ett annorlunda format. Det är ju viktigt att verksamheteten fungerar och att det finns en styrelse som kan jobba för att genomföra de fortlöpande aktivi-teterna. Detta år kommer fokus att ligga på grönområdena.

På grund av de rådande restriktionerna får i dagsläget endast 8 personer närvara fysiskt vid stämman. Styrelsen har därför beslutat att genomföra stämman med närvaro av endast ett fåtal personer och genom fullmakter från medlemmarna. Det går även att delta i stämman via videolänk. Röstning sker dock endast genom fullmakterna. För att kunna planera stämman vill vi ha fullmakt samt anmälan till deltagande via videolänk senast söndagen den 25 april till ordforande.mv@gmail.com

Handlingar till stämman:
Kallelse till 2021 års stämma
Fullmaktsblankett
Verksamhetsberättelse för 2020
Revisionsberättelse
Motion inkl. svar
Valberedningens förslag, se dokument nedan!
Valberedningens förslag till MV styrelse 2021-04-28 (1).pdf

Viltrapport 2020 MVF och närområdet

Året kan sammanfattas med att de flesta viltarterna succesivt har minskat men fasaner och bäver har ökat.
Älgstammen inom området har halverats, endast 1 ko med kalv och kviga har vistats inom MVF:s område. Ingen viltolycka med älg häromkring, har skett under året.
Vildsvinen som i början av året var väldigt aktiva med att välta soptunnor har decimerats. Drygt 25st har skjutits i området. Kvar idag är 2 fläckiga suggor och en svartbrun årsgris, men det kommer säkert några nya inflyttande, nu när området är ledigt. Suggorna får troligen också nya kultingar till våren.
Rådjuren har drastiskt minskat. Någon jakt i området har inte skett, men trafiken har tagit nästan 200st i kommunen, därav ca 7st inom MVF:s område
Rävstammen har fått ett nytt utbrott av skabb, varför en kraftig avskjutning av skabbrävar prioriterats. 22st är skjutna i år därav 8st inom MVF:s område.
I dagsläget har inga nya rapporter inkommit om skabbangripna rävar, så avskjutningen har tydligen lyckats.
Bävern ökar något, 2st är skjutna på kommunens mark, på grund av fördämning och trädavverkning. I Slottsån och Rödbosundet har ännu inte några stora problem uppstått, men om stammen och problemen ökar får ev. avskjutning göras.
Fasanerna har åter kommit till området i vassen runt Sätterfjärden. Totalt 8st 5 tuppar och 3 hönor sågs för första gången i oktober och de är fortfarande kvar. Trevligt inslag, vi får hoppas att ev. lösa hundar i vassen inte får dem att flytta härifrån.
Vitkindade gäss har under sommaren som vanligt invaderat Vattenparken och förorenat gångytorna. Föreningen hade 15st på licens, därav är 13st skjutna. Under några veckor i juni betade dagligen ca 150 gäss runt Vattenparken och förorenade så mycket, att området inte var trevligt att vistas i. Änderna i Vattenparken är nu ca 50st, trivs bra och förorenar inte nämnvärt. Korn har införskaffats till änderna som matas varannan kväll.
Allmänheten ger dem bröd i emellanåt, så det går igen nöd på dem.
Ett trevligt inslag i Vattenparken tycker de flesta barn, då de till och med kan klappa änderna vid utfodring.

Ny information om MVFs båtbryggor i Sätterfjärden.

Efter införandet av Y-bommar på våra båtbryggor har antalet båtplatser förändrats. Bilden nedan ger en överblick av Sätterfjärden och vart våra båtbryggor är placerade. Mer information finns även tillgängligt under flik Anläggningar/Båtbryggor

Information angående faktura för båtplats och medlemsavgift för 2021 i MVF

I slutet av januari så kommer fakturan för båtplats 2021 att skickas ut. I den totala avgiften är även den obligatoriska medlemsavgiften på 200 kr inkluderad.
 
För er som inte har båtplats i MVF, men vill vara medlemmar ändå, kostar medlemskapet 200 kr per fastighet/år och betalas in på plusgiro 54630-9
(ange fastighetsbeteckning).
 
Vi önskar er alla en God fortsättning på det nya året!

Meddelande från Roslagsvatten.

Roslagsvatten kommer att inleda återställningsarbetet vid Margretelunds i början av vecka 44. Arbetet beräknas ta omkring 2,5 veckor och omfattar borttransport av material såsom filtertub och krossmaterial, återställande av mark och avlägsnande av staket. Arbetet genomförs med grävmaskin och lastbil vilket innebär att tunga fordon kommer att närvara på platsen och utföra transporter till och från området. Vi beklagar eventuella störningar som arbetet kan medföra

Status ang iordningställandet av Margretelunsparken.

Förhoppningen var att arbetet med muddring, avvattning/torkning av sediment, bortforsling samt iordningsställandet av dagvattenparken skulle vara klart sommaren 2020 enligt information från entreprenören Maxtech, som på uppdrag av Roslagsvatten renar dagvattenparken. Arbetet startades förra året i november 2019, och har av alla möjliga anledningar blivit försenat, gång på gång.

Vi får verkligen hoppas att vi inte behöver fira ettårsdagen för detta arbete, utan att det enligt de senaste uppdateringarna från Roslagsvatten, kommer att slutföras i november 2020.

MVFs Styrelsen fortsätter att följa upp detta arbete.

Spjutvägsbryggan får Y-bommar inför säsongen 2021

Nu kommer äntligen en efterlängtad uppgradering av Spjutvägsbryggan.

I slutet av oktober (2020) kommer vi att förstärka förankring av bryggan med
8 st betongankare á 1000 kg styck, samt montera y-bommar.

Totalt blir det 32 platser fördelat enligt följande;
     · 2 st bojplatser på nock av bryggan
     · 4 st 4m-platser 10m y-bom
     · 4 st 3,5m-platser 10m y-bom
     · 2 st 3,5m-platser 8m y-bom
     · 16 st 3m-platser 6m y-bom
     · 4 st 2,5m-platser 6m y-bom

Se ritning nedan hur Spjutvägsbryggan kommer att se ut efter montering.
När vi är klara med Spjutvägsbryggan kommer 80% av MVF:s bryggor att vara utrustade med y-bommar. Ritning i pdf.

Nyhetsbrev från Roslagsvatten angeånde Margretlunds reningsverk.

https://www.anpdm.com/newsletterweb/464B5D467342435C4A76494159/40?noTracking=true

Röjning av vägområdet

Margretelunds vägförening kommer att utföra röjning av vägområdet under hösten. Vägområdet omfattar vägbanan samt vägrenar, diken och slänter längs med vägbanan, se bild.
Röjningen kommer omfatta den sly samt grenar som sticker ut i vägområdet från intilliggande tomter upp till en höjd av ca 4,6 meter. Vill du själv åtgärda den växtlighet som sticker ut i vägområdet från din tomt ska detta vara utfört senast den 11 oktober.


2020-09-16
Roslagsvatten har nu avslutat provtagningen i dagvattenparken i Margretelund och i Sätterfjärden efter bräddningen den 15 augusti.
Det var inget provresultat i Sätterfjärden som visade på otjänligt badvatten under de tre veckor som provtagningen pågick. Prov togs på fyra platser i fjärden. Halterna av bakterier är nu åter låga även i dagvattenparken där halterna inledningsvis var höga.


2020-09-02
Protokoll från vägföreningens stämma är publicerad under fliken Föreningarna/vägföreningen/stämmor/2010 -

Kommunen skärper parkeringsregler och parkeringsövervakning vid Fiskartorpsbadet

Parkeringsförbud införs på Margretelundsvägen vid badplatsen Fiskartorpet i Margretelund. Förbudet att parkera gäller längs Sätterfjärden på Margretelundsvägens västligaste del fram till Kogervägen. Skärpt parkeringsövervakning införs.
Mer info finns på kommunens hemsida.

Från Österåkers kommun angående luktproblem från reningsverket - Information om förslag
till beslut och möjlighet att lämna synpunkter

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tagit fram ett förslag till beslut avseende åtgärder till följd av klagomål på lukt från Margretelunds avloppsreningsverk. Beslutsförslaget bifogas. Ärendet kommer att behandlas vid Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 augusti.
Innan beslut fattas lämnas ni möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till beslut. Eventuella synpunkter behöver vara miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillhanda snarast. Om inget nytt tillförs ärendet som föranleder en annan bedömning är avsikten sedan att fatta beslut enligt förslaget.
Enligt beslutsförslaget föreläggs Roslagsvatten AB att utreda och ta fram förslag på ytterligare försiktighetsåtgärder för att minimera risken för luktolägenhet. Enligt beslutsförslaget föreläggs Roslagsvatten AB även att skriftligen redovisa de rutiner som finns och den egenkontroll som genomförs i dagsläget för att minimera luktstörningar. Detta ska redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden senast den 30 september 2020.
Baserat på den utredning som tas fram och de uppgifter som framkommer kommer därefter beslut om ytterligare skyddsåtgärder att fattas.

Bräddning i vattenparken

Till följd av det stora strömavbrottet har det skett en bräddning till vattenparken. Roslagsvattens bedömning är att volymerna ryms, fördröjs och renas i dagvattenparken och i efterföljande vassområde. De går inte ut med någon avrådan från bad i detta läge. Roslagsvatten kommer att följa upp vattenkvaliten i Sätterfjärden med provtagning under de närmaste två veckorna.

Uppdaterad info från Roslagsvatten: Under vecka vecka 34 har prover tagits vid två tillfällen i dagvattenparken vid Margretelund och på fyra platser i Sätterfjärden. Proverna visar på en tydlig påverkan i dagvattenparken som förväntat. Den 17 augusti sågs en något öka halt bakterier längst in i viken mot dagvattenparken, provet blev då klassat tjänligt med anmärkning. Torsdagen den 20 augusti var halterna åter låga inne i viken, men en viss ökning syntes vid Fiskartorpet. Vid Badholmen var halterna låga. Vid Rödbosundssidan var halterna låga. Det har hittills således inte varit något otjänligt badvattenprov i Sätterfjärden. Ytterligare provtagning sker på måndag och torsdag vecka 35. Eftersom det nu regnat kommer halterna med stor sannolikhet att vara högre i hela Sätterfjärden på måndag eftersom regnvattnet också för med sig bakterier från omgivande mark, samt ut från dagvattenparken.

Kallelse till stämma i Margretelunds vägförening

Medlem i Margretlunds vägförening kallas till årsstämma den 27 augusti kl. 19.00 i Tråsättraskolans matsal. Tyvärr har vi inte samma möjlighet som MVF att ha ett digitalt möte eftersom vi lyder under annan lagstiftning. Vi vädjar dock till er alla att max en person per fastighet deltar vid mötet för att minimera antalet deltagare. Det finns även möjlighet att lämna fullmakt till t.ex. en granne. Styrelsen har med stöd av en tillfällilg lag beslutat om att en medlem får ha fullmakt för max 10 andra medlemmar, se vidare i kallelsen.
Kallelse, fullmakt, årsbokslut 2019, revisionsrapport, svar på motion.

Valberedningens förslag till styrelse – MV:s årsmöte 2020-08-27

Valberedningen, bestående av Nils Magnius, Tommy Hallberg och Robin Crohns, föreslår följande personer som mötesordförande, mötessekreterare, justeringsmän och styrelse.
 
3 – Val av ordförande
-       Tommy Johansson
4 – Val av sekreterare
-       Lennart Sundqvist
5 – Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
-       ?
-       ?
17 - Val av styrelse, ordförande, revisorer och valberedning
Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter.
Följande ledamöter sitter kvar till årsmötet 2021:
Ordförande - Monica Lagerqvist-Nilsson
Ledamöter - Hans Kempka, Kjell Johansson, Peter Thomson och Ingebjörn Gille.
Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: Marcus Renlund och Ante Stenrot.
Valberedninen föreslår nyval av (ersätter Fredrik Boye): Fredrik Hjertberg, Sjökapten.
Revisorer väljs på två år (Två revisorer och en suppleant enligt stadgarna.)
Revisor - Marie Zachrisson - OMVAL, Jerry Alm – sitter kvar till 2021
Revisorsuppleant - Cecilia Helle - OMVAL, Kjell Legernes – sitter kvar till 2021
Valberedningen föreslår följande personer: Tommy Hallberg (sammankallande), Robin Crohns och Nils Magnius.

Motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse
Valberedningen har under året träffats och korresponderat kring styrelsens sammansättning som väl motsvarar angivna mål. Valberedningen har också varit i kontakt med samtliga i styrelsen och ser ingen anledning att föreslå några större förändringar.

Viltrapport 2020-08-03

Vildsvinen härjar inom MVF:s område samt strax utanför, genom att välta soptunnor och böka i trädgårdarna.
I månadsskiftet juli/aug har sex stycken kultingar skjutits, två stycken på Fjärilsvägen och fyra stycken på Hjalmar Strååts väg idag.

Minkfamiljen som bott vid Sätra ängsbryggan har decimerats med tre stycken skjutna minkungar.
Minkarna har dödat de flesta and- och sothönsungarna inom Sätraängsområdet.
Svanarna har dock lyckats behålla sina tre ungar.

Endast en andunge är i år resultatet av äggläggningen vid Vattenparken, problemet har varit den stora
muddringen som stört bobyggandet.
Avskjutningen av vitkindad gås på våra badstränder, har hittills resulterat i tolv stycken skjutna av licensens 15 stycken.

MVF Årsmötesprotokoll

Protokoll från MVF årsmöte 25 juni 2020

Material till MVF:s årsmöte den 25 juni.

Mötet hålls torsdagen den 25 juni 2020 kl. 19.00 Med anledning av risken för smitta av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsmötet 2020 skall genomföras utan fysisk närvaro av medlemmar. Denna möjlighet har skapats genom nya, tillfälliga, lagregler.
Mer information finns i kallelsen nedan.

Kallelse och agenda
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Information om verksamheten 2019
Förslag till verksamhetsplan och budget 2020

Städning av våra grönområden

Om du bor i området och är under 18 år har du möjlighet att hjälpa till att hålla våra grånområden, bad etc. städade och fina och samtidigt tjäna pengar!

Är du intresserad, anmäl namn, ålder och adress samt vilka veckor du kan arbeta till: stadning.mv@gmail.com

Vi kommer att sätta ihop ett schema utifrån hur många intresserade vi får. Tidigare somrar har det blivit ca 9 timmar per person.

Vi vill ha din anmälan senast onsdagen den 10 juni

Inställt midsommarfirande

Det traditionsenliga Midsommarfirandet på Trälhavsbadet måste tyvärr ställas in i år
p g a rådande pandemi. Vi får sikta på att kunna genomföra friandet, som vanligt, nästa år.
Är det någon som redan nu känner att dom vill vara med och arrangera nästa års midsommarfirande, hör gärna av er till mig.

Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar!

Mvh Anette Hallberg
Klubbmästare MVF

Frågor till Roslagsvatten

Frågor som MVF har skickat till Roslagsvatten inför mötet "Framtida reningsverk i Österåkers kommun". Frågedokumentet har liksom den tidigare promemorian om utbyggnad av Margretelunds reningsverk och utsläpp av orenat avloppsvatten även tillställts samtliga politiska partiers gruppledare i kommunfullmäktige. Mötet hålls den 13 maj.

Viltrapport fram till och med april 2020

Nu finns en ny rapport från vår viltvårdare Bo Hallberg under fliken Viltrapporter.

Bryggan vid Fiskartorpsbadet

Vid de årliga dykningarna vid Fiskartorpsbadet visade det sig att bryggan hade sådana brister under ytan att den måste bytas ut. Bryggan är därför upptagen och bortfraktad. Vi undersöker nu hur och när en ny brygga kan ersätta den gamla. I samband med det avser vi också att lägga ut ny sand vid badet.

MVF "uppvaktar" kommunfullmäktige

Genom bifogade PDF har MVF i dag, den 6 maj 2020, "uppvaktat" de politiska partiernas gruppledare i kommunfullmäktige.

Bekämpning av Parkslide

Nu har vi kommit igång med vårt försök att bekämpa våra bestånd av Parkslide vid Fiskartorpsbadet. Eftersom vi inte kan använda bekämpningsmedel så nära vattnet har vi valt att täcka över växterna med en tungpress som sedan täcks med sprängsten för att ligga på plats.

Hoppas att vi alla kan hjälpas åt och se till att stenarna får ligga kvar på plats!

MVF begär möte med Roslagsvatten

Med anledning av de nu kända planerna ang reningsverk i Österåker har MVF skickat en begäran om ett informationsmöte med ansavrig på Roslagsvatten.

Valborgsfirande inställt i år

På grund av Corona pandemin kommer firandet av Valborgsmässoafton den 30 april tyvärr att ställas in vid Trälhavsbadet.
Föreningen vill uttala ett starkt önskemål om att inte lämna ris m.m. brännbart på området.

MVF polisanmäler Roslagsvatten

MVF har gjort ytterligare en polisanmälan ang bräddningar i Roslagsvattens avloppssystem. Anmälan kan du läsa här.

Uppskjutna årsstämmor

Styrelserna för Margretelunds vägförening och villaägareförening har utifrån rådande förhållanden med avseende på coronaviruset beslutat att skjuta upp sina stämmor som normalt hålls under april månad.
Vi kommer att kalla till stämmor i vanlig ordning när läget har stabiliserats och det går att hålla möten utan restriktioner för våra medlemmar.

Har ni frågor om avgifter till vägföreningen, kontakta kassören Hans Kempka, kassor.mv@gmail.com

I övrigt gäller normala kontaktvägar till föreningarna.

Ta hand om er!
Styrelserna för MVF och MV

Vädjan från vår vildtvårdare

Viltvårdarna meddelar att de får ut och söka upp rådjur som har blivit svårt skadade av hundar (ofta avsliten hud på benen) för att sedan skjuta med. Tänk på detta när ni släpper era hundar.

29:e februari är sista dagen för att lämna en motion till MVFs och MVs årsmöten.

Vill du lämna in en motion till Villaägarföreningen MVFs årsmöte ska detta ske senast den 29 februari.
Motionen/förslaget till MVF skickas till styrelsens ordförande
Via mail  jeagervald@yahoo.se
eller via brev Margretelundsvillaäageförening. c/o Jan-Erik Agevald, Badbergsvägen 1, 184 60 Åkersberga

Även eventuell motion till vägföreningen (MV) ska lämnas senast den 29 februari till antingen:
ordforande.mv@gmail.com
eller
Margretelunds vägförening, c/o Kjell Johansson, Rödsbsundsvägen 49, 184 60 Åkersberga.

Mötena hållas den 23 april i Tråsättraskolan.

MVF kompletterar polisanmälan av Roslagsvatten

Den 21 och 22 december 2019 konstaterade medlemmar i vår förening att vattnet kring Fiskartorpet vid Sätterfjärden var väldigt grått, smutsigt och ogenomskinligt. Samtidigt hade en medlem sett hur det sprutade ut avloppsvatten ur en brunn på Sätraäng nedanför Muskötvägens anslutning till Margretelundsvägen. Brunnen ligger i gränsen mellan fastigheterna Berga 8:1 och Berga 6:2. Bägge fastigheterna ägs av Margretelunds villaägareförening.
Läs hela kompletteringen till tidigar anmälan här.

Placera inte soptunnorna på vägmark!

Tänk på och respektera att era sopkärl ska stå inne på era egna tomter när det inte är tömningsdag. Det kan ju slå till och bli vinter och då vill vi ha plats för snöröjning på vårt vägområde. Vägarna är smala och det blir ännu smalare om det inte går att ploga hela vägbredden. I vägområdet ingår, förutom vägbanan, slänter och diken.

MVF polisanmäler Roslagsvatten

På grund av de upprepade bräddningarna i Sätterfjärden med avloppsvatten så har MVF nu polisanmält Roslagsvatten för misstänkt miljöbrott.

Underhållsarbete i Margretelunds dagvattendamm

Roslagsvatten har påbörjat ett underhållsarbete av dagvattendammen i Margretelundsparken. För att öka vattendjupet och upprätthålla reningsfunktionen kommer dammen att tömmas på sediment.
Mer information kan du läsa här.
Vi hoppas att arbetet är färdigt och området återställt till sommaren 2020.

I gryning och skymning…

Var extra försiktig och uppmärksam på vilda djur då du åker till och från jobb och skola. I gryning och skymning är ju djuren som mest aktiva.
 
Den sträckan i vårt område som är extra drabbad, är:
Bokskogen - Margretelundsvägen – Slottsängen
Kontrollera att du har en viltolycksremsa i bilen, så att du kan märka upp olycksplatsen, om en viltkollision skulle inträffa. Det är viktigt att märka upp platsen så att viltvårdarens hund kan få upp ett spår av det skadade djuret, och att det kan avlivas så fort som möjligt.
 
Det är inte bara en rekommendation, utan även en skyldighet man har, att märka ut olycksplatsen.
 
En viltolycksremsa är gratis och går bl a att hämta på bilprovningsstationer. På remsan står det även hur du går tillväga vid en viltolycka. Saknar du en remsa går det självfallet att använda något annat, att märka upp olycksplatsen platsen med.
Du kan även skriva ut en remsa via länken här nedan.
 
https://www.viltolycka.se/upload/files/viltolycksremsaA4130823.pdf

Möten angående bräddningar i Sätterfjärden.

Den 14 augusti 2019 släpptes (bräddades) 3,5 miljoner orenat avloppsvatten ut i Sätterfjärden. Under ett helt dygn skedde utsläppet innan Roslagsvatten upptäckte det och fick stopp på utsläppet. Kommunen avrådde under två veckor från bad. Detta under en varm sommarperiod då många vill använda vår badplats vid Fiskartorpet.
Det är inte första gången som Roslagsvatten bräddar orenat avloppsvatten ut i Sätterfjärden. Upprördheten var stor från flera föreningsmedlemmar. Margretelunds Villaägareföreningen och Margretelunds Vägföreningen ställde skriftligt ett antal frågor till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden som har det politiska ansvaret för VA-frågorna i kommunen, se bifogade promemoria Bräddningar av orenat avloppsvatten i Sätterfjärden.
Vid ett möte hos Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen den 16 september redogjorde representanter från förvaltningen vad som hade medfört den omfattande bräddningen den 14 augusti. Man besvarade också de frågor som vi ställt genom vår promemoria. Vi upplystes även om att kommunen har gjort en åtalsanmälan till miljöåklagaren, se bifogade Presentation till Villaägareföreningen.
Vid mötet med Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen deltog representanter från Villaägareföreningen och Vägföreningen.

Från Villaägareföreningens sida kommer vi aktivt att följa upp vad kommunens åtalsanmälan leder till. Vi kommer att överväga om vi i egenskap av vattenägare också ska lämna in en åtalsanmälan. Fortsatta kontakter och uppföljning med kommunen kommer också att ske.

Ny viltrapport

Nu kan du läsa en ny rapport från vår viltvårdare. Rapporten finns under fliken Viltrapporter

Bada inte i Sätterfjärden!

Uppdatering från Roslags vatten 2019-08-27
De nya vattenprovresultaten tagna i Sätterfjärden är godkända, därmed hävs avrådan från bad i fjärden.

Uppdatering från kommunens hemsida 2019-08-22
Fortsatt avrådan för bad i Sätterfjärden
Proverna som togs i Sätterfjärden måndagen den 19 augusti indikerar en förbättring av badvattenkvaliteten, men avrådan för bad i Sätterfjärden gäller fortfarande. Nya prover togs på förmiddagen den 22 augusti.
Ett utsläpp av orenat avloppsvatten har skett till Sätterfjärden under onsdagen vecka 33. Kommunen avråder efter utsläppet från att bada i Sätterfjärden tills dess att prover tydligt visar att de förhöjda bakteriehalterna når nivåer som inte bedöms vara en risk för hälsan.
De prover som togs i måndags visar att bakteriehalten har minskat. Men kommunen avråder fortsatt från att bada tills resultaten från proverna som tagits torsdagen den 22 augusti har inkommit till kommunen.

Uppdatering från kommunens hemsida 2019-08-19
Analyserna av proverna som togs i torsdags indikerar höga bakteriehalter och avrådan från bad i Sätterfjärden kvarstår. Nya prover kommer att tas på måndag (dvs. i dag).

Klippt från kommunens hemsida 2019-08-15
Utsläpp av avloppsvatten till Sätterfjärden
Det har skett ett utsläpp av avloppsvatten till Sätterfjärden. Kommunen tar ett prov för att kontrollera badvattenkvaliteten vid Badholmen och Fiskartorpet och avråder tills vidare från bad i Sätterfjärden.

Viltrapport 20190707.

Viltrapport MVF
Bo Hallberg meddelar att hittills i år har 8 stycken vildsvin skjutits i den kull
som vistas inom vårt råden.

Håll efter växtligheten - det kan rädda liv!

Här är en liten broschyr som kommunen försett oss med angående sikten längs vägarna. Det är viktigt att du som fastighetsägare håller efter din häck och annan växtlighet!

Möjlighet för ungdomar att hjälpa till!

2019-05-29
Även i år så erbjuder vägföreningen medlemmarnas ungdomar (under 18 år) möjlighet att hjälpa till att hålla våra grönområden, bad m.m. rena. Ersättningen är det sedvanliga arvodet (100 kr per timme), max 900 kr per person. Hur många timmar man får är beroende på hur många som är intresserade. Vi försöker ge alla som anmäler sig möjlighet att hjälpa till.
Anmäl intresse till stadning.mv@gmail.com och ange namn, ålder, adress och övriga kotaktuppgifter. Observera att vi kommunicerar främst via e-post och eventuellt sms. Det är därför viktigt att alla som anmäler sig kontinuerligt läser sin e-post. Vi vill ha er intresseanmälan senast söndagen den 9 juni.

Höghöjdsröjning

Vi kommer inom kort att utföra höghöjdsröjning längs vägarna. Inför detta uppmnans ni att själva åtgärde de träd och buskar som hänger ut över vägen. Om ni inte gör det så kommer vägförenignen att ta bort de träd och buskar som hänger ut över vägen och stör sikt m.m. Se bilder (lånade från kommunen) om vilka mått som gäller (klicka på den för större bild).

Midsommarafton

Som vanligt startar midsommarfirandet kl. 14.00 på Trälhavsbadet den 21 juni.

Midsommarstången klär vi kvällen innan midsommarafton, den 20 juni. Samling kl. 19.00 vid ängen snett mitt i mot reningsverket.
Om det är någon som har mycket björkris över? Kontakta gärna mig, det går åt mycket till midsommarstången.

Är det någon som är intresserad av att vara med och musicera på midsommarafton? Hör gärna av er till mig för vidare kontakt med "spelmanslaget”.

Klubbmästare
Anette Hallberg
073-536 15 95

Hur är läget när det gäller vildsvin, rådjur gäss osv i vårt område?

Vi kommer nu löpande få viltrapporter från vårt område. Vår viltvårdare, Bo Hallberg, kommer att förse oss med dem. Du hittar dem under rubriken Viltrapporter.
Viltrapport 20190516
Tack Bosse för denna service!

Varning - Stor brandrisk!

2019-04-27 Det är stor brandrisk i vårt område nu inför Valborg. I fredags hade vi en mindre gräsbrand på Trälhavsbadet. Brandmännen uttryckte då stor tveksamhet mot majbrasan. Det är från och med nu INTE ok att lägga på mer ris på brasan. Ni får istället köra riset till Brännbacken.

Protokoll från årsmötena

Protokoll och nya stadgar från Margretelunds Vägförenings, MV, årsstämma
Protokoll från Margretelunds Villaägareförenings, MVF, årsmöte

Uppdaterad bryggförordning

Här kan du läsa den uppdaterade Bryggförordningen.

Nya bänkar vid badet

Nu är de nya bänkarna och grillen äntligen installerade vid Trälhavsbadet. Varför inte njuta av soluppgången på vårt vackra bad?

Y-bommar

Nu är det snart dags att lägga i båten. Några av föreningens bryggor har Y-bommar. Här finns en instruktion om hur du på bästa sätt förtöjer båten vid dem.

Dags för årsmöten!

Den 11 april 2019, kl. 19:00 är det dags för årsmöten. Kallelser och övriga handlingar kommer inom kort att skickas ut och laddas upp här.

Kallelse till årsmöte i Margretelunds vägförening samt verksamhetsberättelse för 2018, revisionsberättelse, förslag till nya stadgar, fullmaktsblankett och medgivande till att lagra e-postadresser. Observera att det blir både billigare och smidigare för oss alla om vi kan skicka kallesler etc. med e-post!

Margretelunds Villaägareförenings årsmöte startar direkt efter MVs årsmöte. Nedan finns handlingar till årsmötet.

Kallelse och agenda
Årsredovisning och revisionsberättelse
Information om verksamheten 2018
Verksamhetsplan och budget
Förslag på nya stadgar

Underhållsarbeten i vattenparken

Uppdatering 2019-05-29
Arbetet är uppskjutet till hösten.

2019-03-17
Inom kort så kommer Roslagsvatten att påbörja underhållsarbete av dagvattendammen i vatten-parken. För att öka vattendjupet och upprätthålla reningsfunktionen kommer dammen att tömmas på sediment. Sedimentet pumpas upp med hjälp av pumpar som ansluts till en amfibiemaskin och en grävmaskin. Sedimentet avvattnas sedan i filtertuber innan det kan transporteras bort för vidare omhändertagande. Totalt kommer arbetet att pågå under ca 8-9 veckor exklusive tiden för avvattning. Avvattningen möjliggörs genom att sedimentet läggs i filtertuber som placeras intill dammarna (se bild). Sedimentet torkar i tuberna och vattnet rinner tillbaka till dammen och Sätterfjärden via ett dike.  
Under tiden pumpning av sediment sker kommer hela parkområdet att hägnas in.
Det finns en risk att buller från maskiner uppstår, varför arbetet kommer att begränsas till kontorstider och endast utföras på vardagar.

Arbeten på Badbergsvägen

Uppdateras 2019-02-05, arbetena har blivit försenade.
I mitten på vecka 5, 2019 kommer Roslagsvatten att behöva schakta på badbergsvägen 2 ovanför Fiskartorpet. De ska renovera förbindelsepunkten då den inte fungerar. Det kommer att bli väldigt trångt under tiden som de är där med maskiner och lastbil så vägen kommer att stängas av för genomfart under dagtid då arbete pågår. Trafiken leds via pilbågsvägen och Kogervägen.

Bolagsverket underkänner MVF:s nya stadgar

På uppdrag av årsmötet 2016 lämnade styrelsen till årsmötet 2017 förslag till ändringar i föreningens stadgar - sedan beslutade årsmötena 2017 och 2018 att godta förslaget. Efter detta skickades de reviderade stadgarna tillsammans med andra erforderliga dokument in till Bolagsverket.
Bolagsverket har sedan behandlat ärendet och beslutat att underkänna stadgarna – skälen är:
a)       Uppgift om insats saknas i stadgarna: en insats ska alltid finnas med vid inträde i en ekonomisk förening
b)     § 5 – Begära en extra stämma: detta kan styrelsen, revisor och minst en tiondel av medlemmarna göra
c)       § 6 – Tidigast när kallelse ska ske saknas: enligt lag är det numera 6 veckor innan stämman
d)     Uppgift om grunderna för en eventuell vinstfördelning saknas
e)     Uppgift om hur andra meddelanden ska delges medlemmarna saknas
Baserat på Bolagsverkets beslut utreder nu styrelsen för MVF frågan och återkommer med vederbörliga åtgärder, samt information, senast till nästa årsmöte.

Uppdaterad bryggförordning.

Vi har förtydligat vad som gäller angående återbetalning av båtplatsavgift under punkt 3.7.
Vi uppmanar medlemmar som hyr båtplats att läsa igenom hela Bryggförordningen!

Tilllgänglighet av båtplatser

Vakansgrad på MVF:s båtplatser är i år mycket låg (daterat 20180618). Endast ett fåtal platser för mindre båtar finns vid Fiskartorpsbryggan och Rödbosundsbryggan.
Vid Fiskartorpsbryggan finns endast säsongsplatser kvar.

Samtycke för lagring av e-postadress

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Denna förordningen ersätter den nuvarande personuppgiftlagen (PUL) som i dag reglerar behandling av personuppgifter. En nyhet i och med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft är att även e-post/e-postadress anses som behandling av personuppgifter. För MV innebär detta att vi måste ha skriftligt godkännande (samtycke) för att få ha er mejladress i vårt medlemsregister. Om ni föredrar att få handlingar och på annat sätt bli kontaktade av MV via e-post måste ni därför lämna ett skriftligt godkännande.
Blankett för medgivande finns här.

Avstängning vid Trälhavsbadet

2017-12-08
Vi har under lång tid drabbats av nedskräpning på badets parkeringsplats. Buset har nått en sådan omfattning att styrelsen beslutat låta stänga tillfarten till badet under vintern. Detta direkt efter infarten till fastigheten Trälhavsvägen 41, alltså efter parkeringsytan utanför reningsverkets staket.
Avstängningen ska utföras så att endast biltrafik hindras.  

Några exempel på vad vi drabbats av vid olika tillfällen nämner vi gärna: bilskrot, dörrar, bakluckor, delar av mopeder, en stulen båt på trailer, byggavfall i storsäck, ett halvdussin välfyllda latrintunnor, jordmassor och nu senast ett dussin trädstockar i meterlängder.
 
Varje gång vi drabbas måste vi städa, kostnaden är minst tusen kronor varje gång. Det är ju inte avsikten med våra vägavgifter och med denna information ber vi er medlemmar dels om förståelse för den obekvämlighet avstängningen kan innebära, dels att alla som har möjlighet håller ögon och öron öppna i hopp om att vi kan stävja ofoget.
 
Vindskydden på badet - Vi har förstått att många saknar möjligheten att kunna sitta ner i lä i söderläge med en medhavd fika en solig vinterdag. Ttyvärr blev vi pga vandalisering tvungna ta bort de omkullvräkta resterna av skydden. Ekonomin tillåter för tillfället inte en återuppbyggnad.
 
Grannsamverkan - installera gärna appen Coyards i era smarttelefoner om ni inte redan gjort det, det underlättar information mellan oss. Den grupp ni ska söka och välja heter “MVF/MV” – välkomna!

MVF:s bryggor, statusrapportering

Under säsong 2017 har våra bra brygganläggningar genomgått ett löpande underhåll. Inga investeringar har gjorts under året. Det löpande underhållet innefattar inoljning av samtliga bryggor, kontroll av bryggans status och funktion.
 
Dykbesiktning har genomförts på samtliga bryggor för att kontrollera förankringar. Behov av byte av kättingar i ”krysset” längst på Fiskartorpsbryggan upptäcktes och är nu utbytta till grova kättingar.
 
Elbesiktning görs varje år och innebär att samtliga bryggor genomgår en jordfelsmätning, kontroll av alla funktioner på bryggan, motionering av samtligajordfelsbrytare, elbelysning kontrolleras mm.
 
Bevakning av bryggor görs av Prevendo AB. De har nu flyttat ut sin RF-id brickor (larmbrickor) längre ut på bryggorna. Därmed säkerställs att ronderingar verkligen görs ända ut på bryggorna.
 
Badstegar utbytta på Fiskartorpsbryggan samt Spjutvägsbryggan.
Åtgärdat lås vid Fiskartorpsbryggan genom att svetsa fast en skyddsbricka, så att inre vredet kan nås från utsidan.

Beslut från Skattemyndigheten ang moms på medlemsavgifter

Nu har MVF fått ett positivt Omprövningsbeslut från Skattemyndigeten angående frågan om föreningen är skyldig att betala moms på medlemsavgifterna.

En sammanfattning över vad som har hänt inom MVFs ansvarsområde under säsongen.

  • Föreningen har engagerat en redovisningsbyrå AM Esback Redovisning AB att sköta löpande bokföring och årsbokslut.
  • TBK förhandlingarna angående avtal om utnyttjande av toa tömningsstationen i Sätterfjärden har avslutats. TBK har förklarat att man ej har resurser att förhandla, man befarar trängsel vid stationen och inga resurser att ändra i avtalen.
  • Föreningen har begärt omprövning av Skatteverkets beslut att momsbelägga våra medlemsavgifter. Båtplatsavgifterna är sedan tidigare momspliktiga.
  • Rapport om avskjutning av vitkindadgås har lämnats till Länsstyrelsen. Föreningen har ansökt om tillstånd att skjuta 25 gäss under nästa säsong.
  • Föreningen samtyckt med MV att tre granar som står olämpligt och osäkert utmed Spjutvägen kan avverkas genom vägföreningens försorg.
  • MVF har gett Österskärs Fiskeklubb bidrag för utsättning av gös i Sätterfjärden.
  • Uppstädning har skett vid Sätraängsbryggan av ilandfluten brygga/flotte, gamla bojar och annat skräp.

Snart dags för snö och halka!

Snart är vintern här och med den snö och halka. Även i år har vi PEAB som entreprenör. Då är det även dags för lite pekpinnar ....
- tänk på att inte parkera på vägar och trotoarer och försök ställa soptunnor så att snöröjningen inte hindras,
- de utställda sandlådorna är till för våra vägar och inte för privat bruk! Säg gärna till om du märker att de är tomma.
Tänk på att våra vägar inte är de högst priorierade i kommunen. Det kan dröja lite in på dagen innan de snöröjs/sandas. Kör försiktigt!

PEAB har inte maskiner så att de kan snöröja i Branta backen (en service vi försökt upprätthålla under senare år). Är det någon ungdom (under 18 år) som är intresserad av att hjälpa till att skotta och sanda i Branta backen under vintern, hör av er till ordforande.mv@gmail.com.

Kör försiktigt och sätt på er reflexer!

Angående parkering på och vid våra vägar.

För föreningens medlemmar finns ett antal parkeringsplatser för personbilar. Dessa parkeringsplatser är till för att ställa upp bilen vid användning av båt eller för gäster och skall inte användas om privata parkeringsplatser. Det är parkeringsförbud på alla våra vägar.

Observa också att Mötesplatser markerade med M inte får användas som parkeringsplats.
Läst mer om ditt ansvar som medlem.

Information angående anslutning av avloppsystem till Käppala.

Roslagsvatten och Käppala bjöd in till ett samrådsmöte den 2 juli angående anlsutningen av vårt avloppsystem till Käpplan. Du som inte kunde vara med på mötet kan få information om projektet här. Där finner du också vem du ska kontakta om du har några synpunkter.

Ny lag om toatömning från båtar

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2012:13, är det inte tillåtet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåt direkt i havet. Detta gäller från från och med den 1 april 2015
Den närmaste stationen för tömning av septitank är i Tunaviken, ca 15 min från Sätterfjärden.
Mer information i Transportstyrelsen broschyr.

Nu startar vi grannsamverkan via en app

Den senaste tiden har det varit en del inbrott och stölder i bostäder och båtar inom vårt område.
Villaägarföreningen och vägföreningen har gemensamt diskuterat vad som kan göras för att stävja detta. Styrelserna kan verka för att vi som grannar kan hjälpas åt att motverka detta genom grannsamverkan.
I ett första steg att få igång en snabb kommunikation mellan oss grannar så har vi anslutet oss till en app som heter Coyards. Appen är kostnadsfri. Läs mer här

Ditt ansvar som medlem

Dokumentet "Ditt ansvar som medlem" har uppdaterats. Observera att du som fastighetsägare är skyldig att ta hand om det dagvatten som härör från din fastighet. Vägföreningen ha stora problem med att hantera det vatten som rinner ut på vägen från alla, allt mer omfattande, hårdgjorda ytorna. Hur du ska anlägga utfarter, hantera sikttrianglar och träd som sticker ut över vägmarken m.m. kan du utläsa av dokumentet. Kontakta gärna MV om du har frågor när du ska anlägga en ny utfart!

Hastighetsbegränsningar på land och i vattnet

Inom hela vårt vägområde gällande maxfart 30 km.
I Sundet och på Sätterfjärden råder en maxfart på 5 knop. Detta gäller alla fordon, även vattenskotrar och jetski. Vi ber är vänligen respektera detta och att ni visar hänsyn till människor och djur inom vårt område.

Policy gällande snöröjning inom Margretelundsvägförenings ansvarsområde

Margretelunds Vägförenings (MV) åtagande är att sköta de vägar som är fastställda genom lantmäteriförrättningen från år 2002. MV vill i detta PM förtydliga förenings ansvar. Läs mer här!

En liten rubrik.