Vägföreningen

Vid årsmötet 2001 fattades beslutet att kostnadsansvaret för skötseln av vägar, allmänningarna och badplatserna skall överföras till Vägföreningen för att säkerställa att alla ekonomiskt bidrar till förvaltningen. En förrättning för att skapa den nya gemensamhetsanläggnignen genomfördes 10 april 2002 i Berga Teater, dit alla fastighetsägare var kallade. Den fastställdes av lantmätaren 2002-04-24.