Styrelse

Ordförande

Namn Jan-Erik Agervald

Adress Badbergsvägen 1
Tel 0705396095
E-post jeagervald@yahoo.se

 

Sekreterare

Namn Lennart Sundquist

Adress  Margretelundsvägen 36

Tel 0737212565
E-post sundquist.lennart@gmail.com


Kassör

Namn  Suzana Lolic 

Adress Västerholmsvägen 8

Tel   0722094460
E-post   suzana.lolic@gmail.com

Hamnkapten och vice ordförande

Ansvarig för uthyrning av båtplatser
Namn Matts Lager
Adress Visirvägen 20
Tel  0706755670
E-post
mattslager1@gmail.com
Bryggansvarig

Namn  Johan Bergström
Adress Rödbosundsvägen 17
Tel  0739502103
E-post
johan.bergstrom@mmm.com
Mark-och
vattenområdesansvarig

Namn  Niklas Sander
Adress Sabelvägen 14

Tel 0760040003

E-post 
Niklas.Sander@radpoint.se

 
Medlemsansvarig

Namn Anette Hallberg

Adress  Muskötvägen 3
Tel  0735361595
Epost roseanettehallberg@gmail.com

Ordförande väljs av Årsmötet för ett år i sänder.
Styrelseledamöterna väljs för två år, vartannat år två och vartannat år tre ledamöter.
Tre suppleanter väljs för ett år i sänder och kallas till alla möten. De har ofta egna ansvarsområden inom styrelsen, i likhet med ordinarie ledamöter.
Styrelsens arvoden:
Ordförande 10 000 kr/år.
Styrelse medlemmar, ordinarie som suppleanter, 5 000 kr/år.
Styrelsens medlemmar erhåller 500 kr/sammanträde som de deltar i.
Revisorerna erhåller 1 500 kr/år.
Därutöver ersätts alla för mer omfattande arbetsuppgifter med 200 kr/tim. Alla arvoden beskattas som lön.
Samma ersättning utgår till medlemmar som utför frivilliga arbetsuppgifter av större omfattning på uppdrag av styrelsen. Styrelsen beslutar om sådan ersättning.

Ditt meddelande kommer skickas vidare till ansvarig för din fråga/synpunkt
Kontakta styrelsen