Styrelse

Ordförande
Namn Niklas Sander
Adress  Sabelvägen 14
Tel 0760040003

E-post Niklas.Sander@netnordic.com

Sekreterare

Namn Lennart Sundquist
Adress  Margretelundsvägen 36

Tel 0737212565
E-post
sundquist.lennart@gmail.com

Hamnkapten och vice ordförande

Ansvarig för uthyrning av båtplatser
Namn Matts Lager
Adress Visirvägen 20
Tel  0706755670
Epost mattslager1@gmail.com
Bryggansvarig 

Namn  Mattias Nielsen 
Adress Rödbosundsvägen 12B
Tel 0706256644
E-post mattias@emarin.se

 
Medlemsansvarig 
Namn Anette Hallberg
Adress  Muskötvägen 3
Tel  0735361595
Epost roseanettehallberg@gmail.com

Ordförande väljs av Årsmötet för ett år i sänder.
Styrelseledamöterna väljs för två år, vartannat år två och vartannat år tre ledamöter.
Tre suppleanter väljs för ett år i sänder och kallas till alla möten. De har ofta egna ansvarsområden inom styrelsen, i likhet med ordinarie ledamöter.
Styrelsens arvoden:
Ordförande 10 000 kr/år.
Styrelse medlemmar, ordinarie som suppleanter, 5 000 kr/år.
Styrelsens medlemmar erhåller 500 kr/sammanträde som de deltar i.
Revisorerna erhåller 1 500 kr/år.
Därutöver ersätts alla för mer omfattande arbetsuppgifter med 200 kr/tim. Alla arvoden beskattas som lön.
Samma ersättning utgår till medlemmar som utför frivilliga arbetsuppgifter av större omfattning på uppdrag av styrelsen. Styrelsen beslutar om sådan ersättning.

Ditt meddelande kommer skickas vidare till ansvarig för din fråga/synpunkt
Kontakta styrelsen