Stämmor 2010 -

2022

2020

Stämmohandlingar för 2020 års stämma:
Årsbokslut 2019, revisionsberättelse, kallelse, fullmakt, svar på motion. Protokoll från stämman.

2019

Protokoll från Margretelunds Vägförenings årsstämma
Övriga handlingar: Kallelse, årsberättelse, revisionsberättelse, fullmakt, medgivandeblankett, förslag till nya stadgar.

2018

Stämmohandlingar för 2018 års årsstämma den 9 april: Kallelse, årsberättelse, revisionsberättelse, fullmakt, medgivandeblankett, protokoll från stämman.

2017

Den 26 april håller först Margretelunds vägförenings (MV) årsstämma kl. 19.00, därefter följer Margretelunds villaägareförenings (MVF) årsmöte.
Platsen är Tråsättrasklans matsal, Sjöfågelvägen 1, Margretelund.
Stämmohandlingar: Kallelse, årsberättelse, revisionsberättelse, motion, fullmakt.
Protokoll från stämman.

2016

Den 6 april 2016 håller först Margretlunds Vägförenings (MV) årstämma kl 19:00, därefter följer Margretelunds VillaägareFörening (MVF) årsmöte.
Platsen är Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen1, Margretelund.
Stämmohandlingar
Protokoll

2015

Den 15 april 2015 håller först Margretlunds Vägförenings (MV)stämma kl 19 efterföljt av Margretelunds VillaägareFörenings (MVF) årsmöte.
Plats är Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen1, Margretelund.
Stämmohandlingar
Stämmoprotokoll

2014

Den 9 april 2014 håller först Margretlunds Vägförenings (MV)stämma kl 19 efterföljt av Margretelunds VillaägareFörenings (MVF) årsmöte.
Plats är Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen1, Margretelund.
Årsbokslut 2013
Stämmohandlingar
Utredning
Stämmoprotokoll 2014

2013

Den 11 april 2013 håller först Margretlunds Vägförenings (MV)stämma kl 19 efterföljt av Margretelunds VillaägareFörenings (MVF) årsmöte.
Plats är Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen1, Margretelund.

Årsbokslut 2012

Stämmohandlingar

Stämmoprotokoll 2013

2012

Den 12 april 2012 hölls först Margretlunds Vägförenings (MV)stämma kl 19 efterföljt av Margretelunds VillaägareFörenings (MVF) årsmöte.
Plats är Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen1, Margretelund.

Här finns vägföreningens årsbokslut med revisionsberättelse och övriga stämmohandlingar. Med anledning av revisorernas påpekande föreligger alternativa budgetförslag till stämman att besluta om.

Allt material var utsänt antingen via e-post till de som anmält sådan, eller per post eller direktutdelning till övriga.

Protokoll från Vägföreningens 24:4 Årsstämman, 2012.

2011

14 april ,kl 19 i Tråsättraskolans matsal.
Vägföreningens årsbokslut med revisionsberättelse 

Budget 2011 med en inkommen motion,

En uppmaning från Valberedningen.

Stämmohandling

Stämmoprotokoll

2010

 Vid MV:s stämma omvaldes styrelsen. På revisorernas initiativ höjdes uttaxeringen för hel andel till 3 100 kr för att inom fem år återställa ett positivt kapital. Nu föreligger ett negativt balanserat kapital på c:a 320 000 kr som följd av lån som togs i samband med stora investeringar i vägbelysning och hårdgörning av tidigare grusvägar.

Vägförenings revisionsberättelse

Stämmoprotokoll