Avanmäla medlemskap

Avgång ur Villaägareföreningen sker vid räkenskapsårets slut, förutsatt att beslut om uteslutning fattats senast 1 månad dessförinnan. Efter ett sådant beslut förlorar medlemmen genast sin rätt att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter, liksom övriga förmåner som följer av medlemskapet.

Medlemsskapet i MV sker automatiskt och är obligatoriskt för den som äger en fastighet som ingår i gemensamhetsanläggningen (Margretelund ga:4)  som vägföreningen förvaltar.