Ansvar du har som medlem

Det är du, genom MV och MVF, som tillsammans med övriga boende inom området, förvaltar våra vägar och grönområden. För detta betalar vi alla en obligatorisk årlig avgift till Vägföreningen. Avgiftens storlek beror på om du använder bostaden för åretrunt- eller sommarboende eller enbart har en tomt, samt om Din utfart ansluter till Vägföreningens vägar eller Trälhavsvägen.

Medlemskap i Villaägareföreningen är frivillig.

Årsmöte/stämma och styrelse

Årsmötet/stämman, som äger rum under våren, beslutar om föreningarnas verksamheter och utser styrelser som skall förvalta fattade beslut i enlighet med stadgarna.
Efter årsmötet/stämman skickas betalningsavier ut på vägföreningsavgiften och medlemsavgifter. Det är viktigt att avgiften betalas inom angiven tid, då vår rullande budget under året baseras på denna inkomst

Mer viktig information till dig som medlem.