Sätterfjärdsparken

Vid Margretelundsvägen finns en vattenpark som ursprungligen byggdes av kommunen för dagvattenhantering. Området utgör en del av vägföreningens anläggning, men genom ett avtal (mellan villaägareföreningen och kommunen) sköter kommunen om detta område. Kommunen förskönade området 2009 med planteringar, belysning och en förbättrad gångstig. Kommunen ansvarar för drift- och underhåll av detta område i sin helhet.