Lekplatser

Föreningen har anlagt två stycken lekplatser.

Den ena ligger på Sätra Äng i anslutning till fotbollsplanen och är försedd med gungor och en sandlåda m.m., samt en sittgrupp med soffa och bord lämpligt för eftermiddagskaffet. Den har våren 2008 kompletterats med ett klättertorn med rutschkana. Lekplatsen upprustades med nya lekredskpa och staket under 2018-2019.
 

Fotbollsplanen byggdes ut för flera år sedan för att uppfylla de mått som krävs för juniorfotboll.
 

Den andra lekplatsen har lite mer äventyrskaraktär och ligger i skogsbrynet till vänster ovanför Branta backen.

Båda lekplatserna besiktigas årligen och eventuella brister åtgärdas.