Grönområden

Föreningens grönområden förvaltas alltsedan samfällighetsförrättningen 2002 av Margretelunds vägförening.
Vid årsmötet beslutas vad som ska ske med grönområdena under året. Vanliga aktiviteter är gräsklippning, slyröjning, omhändertagande av farliga träd etc.
Städning av områdena sker under sommartid av ungdomar boende i området.

Karta över grönområdena.

Aktiviteter under 2020

  • Gräsklippning vid Spjutvägsbryggan, Sätra äng, Trälhavsvägens början, Slottsån och Promenaden m.m.
  • Röjning av busk- och slyvegetation för utvalda områden
  • Översyn och borttagning av döda och/eller farliga träd vid behov
  • Översyn av alarna längs Slottsån
  • Hantering av invasiva växter (Björnloka och Fallopia Japonica)