Belysning

I hela området finns det vägbelysning. Föreningen äger denna belysning vilket gör att vi har kontroll över driftskostnader. Belysningsnätet går att sälja, men detta sker då på bekostnad av begränsad möjlighet att kontrollera framtida drifts- och underhållskostnader.

Teknisk utrustning som krävs för att tända belysningen ägs av föreningen tillsammans med andra föreningar samt kommunen. Detta beror på att alla centrala belysningsnät i föreningen sitter samman som i ett stort spindelnät. Detta gör hanteringen för elsäkerheten speciell, då endast en ansvarig part (dvs en entreprenör) kan vara säkerhetsansvarig för hela nätet, så länge det utgör ett integrerar system. Historiskt sett har detta inte varit ett problem då alla använt samma entreprenör. Kommunen har för avsikt att handla upp denna tjänst av eventuell annan entreprenör 2012 (upphandlingen 2011 överklagades då säkerhetsfrågan och relationerna till de privata vägföreningarna inte hanterats i upphandlingen). Diskussioner pågår med såväl entreprenörer, kommunen och andra vägföreningar för att hantera detta problem.


Felanmäl trasig vägbelysning till; belysning.mv@gmail.com

Vid felanmälan, ange det ID nummer som står på belysningsstolpen.

Kartor med belysningsstolpar och deras numrering finns nedan.