Bad

Föreningen driver två bad:

Fiskartorpsbadet ligger längst in i Säterfjärden, där vattnet brukar vara lite varmare. Det är därför ett lämpligt barnbad, men även genom sin fyrkantbrygga som omsluter grunt vatten. Kommunen har åtagit sig att utföra viss skötsel, mot att kommunmedborgarna har fortsatt tillträde till badet. Bland annat ställer kommunen dit en BajaMaja.
Vattenkvaliteten vid baden finns redovisad på www.havochvatten.se/badplatsen

Trälhavsbadet med underbar utsikt ut över Trälhavet. På badet finns en brygga och en grillplats samt soptunnor. Vägföreningen ansvarar för drift- och underhåll.
Båda våra bad är populära utflyktsmål för alla kommuninnevånare och mötesplats för många ungdomar. Det är bra om vi alla hjälps åt att hålla ordning vid baden!