Margretelunds Villaförening, MVF, äger sju bryggor i Säterfjärden med sammanlagt cirka 190 båtplatser. Målsättningen är att alla föreningens medlemmar skall kunna erhålla båtplats om så önskas.

Uthyrning av båtplatser

Uthyrningen administreras av hamnkapten.

Bryggansvarig ansvarar för själva bryggorna och deras underhåll.

Bryggförordningen

Uthyrning sker enligt Bryggförordningen och önskemål om att hyra båtplats kan framföras genom att fylla i formuläret  Anmälan till båtplats.

2021-03-17 MVF Bryggförordning v12.pdf

Ybommar

Så här förtöjer du vid Y-bommar.

Bryggfogde
Varje brygga har sina egna bryggfogdar som i första hand bör kontaktas för lokala frågor. Alla pontonbryggor är belysta och det finns tillgång till elström för tillfälligt bruk vid uttag av så kallad europatyp.
Elinstallation på bryggorna
För inkoppling gäller av styrelsen 1998 fastställda anvisningar och information om elinstallationer vid våra bryggor.
Bojflotte

MVF har under 1999 anskaffat en bojflotte som ligger förtöjd och fastlåst vid Sätraängsbryggan. Den är försedd med en utombordsmotor för att lätt kunna flyttas mellan bryggorna. Föreningens medlemmar får kostnadsfritt låna flotten. Motorn ska alltid tankas med Akrylat 95-oktan bensin. Se bruksanvisning av flotten.

OBS att det är hastighetsbegränsning till 5 knop i hela Sätterfjärden.!

Det är lag på att tömma toaletten på land

Genom att tömma båttoan på specifika tömningsstationer, och inte i hav, sjöar eller vattendrag, hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten liksom risken för hälsoproblem. Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta och i hela Sveriges sjöterritorium.

Källa: Österåkers kommuns hemsida / Båtar och hamnar

Via Transportstyselsens webbplats hamnkartan.net kan man se vilka tömningsstationer som finns, och om dom är i funktion eller inte.

De närmsta båttoatömningsstationerna, för oss som bor inom MVF’s område, finns vid inloppet till Åkerskanal och i Svinninge.