Anläggningar

Föreningarnas verksamheter omfattar huvudsakligen skötseln av områdets vägnät, föreningens sju bryggor samt ägaransvaret för föreningens allmänningar inklusive lekplatser och två bad. Samtliga anläggningar och grönytor som förvaltas av vägföreningen framgår av förrättningskartan. Dessutom anordnas som en mångårig tradition en Midsommarfest och en Valborgsmässofest med körsång vid elden. Detta sker genom frivilliga insatser.