2019

Den 11 april 2019, kl. 19:00 är det dags för årsmöten.
Margretelunds Villaägareförenings årsmöte startar direkt efter MVs årsmöte. Nedan finns handlingar till årsmötet.
Protokoll 
Kallelse och agenda
Årsredovisning och revisionsberättelse
Information om verksamheten 2018
Verksamhetsplan och budget
Förslag på nya stadgar

2018

Torsdagen den 12 april är det dags för årsmöten. Kvällen startar med väg-föreningens årsmöte kl. 19:00. Som vanligt håller vi till i Tråsättraskolans matsal.

Handlingar till MVF:s årsmöte
Protokoll
Kallelse och agenda
Årsredovisning och revisionsberättelse
Verksamhetsplan och budget 
Förslag till nya stadgar
Information om verksamheten

2016

Den 6 april 2016 håller först Margretlunds Vägförenings (MV)stämma kl 19 efterföljt av Margretelunds VillaägareFörening (MVF) årsmöte.
Plats är Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen1, Margretelund.
Årsmöteshandlingar 2016
Årsmötesprotokoll 2016

2015

(MV)stämma kl 19 efterföljt av Margretelunds VillaägareFörening (MVF) årsmöte.
Plats är Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen1, Margretelund.
Årsmöteshandlingar 2015.
Årsmöteprotokoll 2015

2014

Den 9 april 2014 håller först Margretlunds Vägförenings (MV)stämma kl 19 efterföljt av Margretelunds VillaägareFörening (MVF) årsmöte.
Plats är Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen1, Margretelund.
Årmöteshandlingar 2014
Årsmöteprotokoll 2014

2013

Den 11 april 2013 håller först Margretlunds Vägförenings (MV)stämma kl 19 efterföljt av Margretelunds VillaägareFörening (MVF) årsmöte.
Plats är Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen1, Margretelund.

Kallelse och dagordning 2013

Årsbokslut 2012

Verksamhetsplan 2013

Årsmöteprotokoll 2013

2012

Den 12 april 2012 hölls först Margretlunds Vägförenings (MV)stämma kl 19 efterföljt av Margretelunds VillaägareFörening (MVF) årsmöte.
Plats är Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen1, Margretelund.

MVF årsmöteskallelse och dagordning samt årsbokslut med revisionsberättelse.Verksamhetsplan med budget och inkommen motion med styrelsens yttrande.
Allt material var utsändt antingen via e-post till de som anmält sådan, eller per post eller direktutdelning till övriga.

Årsmötesprotokoll 2012

2011

Kallelse och agenda med årsbokslut och revisionsberättelse.
Ärende om bryggservitut för fastigheten Margretelund 16:1 med svar 2010-12-11 och replik 2010-12-16 samt 2011-02-01 med svar 2011-02-03 och styrelsens proposition till årsmötet. Se även bilaga 3 1996 med det servitutsavtal som antogs av årsmötet 1996.
Motion om bryggutbyggnad med yttrande samt förslag om servitut till Söra 1:23.
Verksamhetsplan 2011 med budget.
Förslag till kallelse via e-post till årsmötet 2012.

Årsmötesprotokoll

2010

Kallese och Agenda.

Verksamhetsplan/budget 2010

Motion om muddring, motion om stadgerevision samt motion om uteslutning.

Till informationspunkten 19 om bryggärendet är bifogat en bild av hur en utbyggd båthamn vid Sätra Äng enligt styrelsens förslag skulle te sig, samt Miljö- och Hälsoskyddsenhetens (MHE) remissyttrande till Byggnadsnämnden och Länsstyrelsens beslut att hänskjuta frågan till Miljödomstolen.

Genom utdelning i brevlådorna har Hallbergs yttrande och Schillings yttrande distribuerats. Här finns även Schillings besvärsskrivelse 091204 till MHE.

Protokoll