Margretelunds Villaförening, MVF, äger sju bryggor i Säterfjärden med sammanlagt cirka 190 båtplatser. Målsättningen är att alla föreningens medlemmar skall kunna erhålla båtplats om så önskas.

Uthyrning av båtplatser

Uthyrningen administreras av hamnkapten.

Bryggansvarig ansvarar för själva bryggorna och deras underhåll.

Bryggförordningen

Uthyrning sker enligt Bryggförordningen och önskemål om att hyra båtplats kan framföras genom att fylla i formuläret  Anmälan till båtplats.

2021-03-17 MVF Bryggförordning v12.pdf

Ybommar

Så här förtöjer du vid Y-bommar.

Bryggfogde
Varje brygga har sina egna bryggfogdar som i första hand bör kontaktas för lokala frågor. Alla pontonbryggor är belysta och det finns tillgång till elström för tillfälligt bruk vid uttag av så kallad europatyp.
Elinstallation på bryggorna
För inkoppling gäller av styrelsen 1998 fastställda anvisningar och information om elinstallationer vid våra bryggor.
Bojflotte

MVF har under 1999 anskaffat en bojflotte som ligger förtöjd och fastlåst vid Sätraängsbryggan. Den är försedd med en utombordsmotor för att lätt kunna flyttas mellan bryggorna. Föreningens medlemmar får kostnadsfritt låna flotten. Motorn ska alltid tankas med Akrylat 95-oktan bensin. Se bruksanvisning av flotten.

OBS att det är hastighetsbegränsning till 5 knop i hela Sätterfjärden.!